Her er et tilfeldig lite utvalg av min produksjon.
Ingen av tegningene kan benyttes uten tillatelse fra meg.
Tegninger fra "Etatboka" ligger lenger ned på siden.


De følgende tegninger er laget med sterk inspirasjon
fra min jobb i byråkratiet og er alle å finne i ETATBOKA.
TILBAKE TIL HOVEDMENY