ÅSMUNDS KRISEPAKKE 2009 FRA DAG TIL DAG - stor grad av usaklighet og lavt presisjonsnivå!

APRILKRISA MAIKRISA JUNIKRISA

- og her er jammen ei krise av nyere dato:
KRISA 2020!


Tilbake til hovedmeny!