OLAV GRENDSTADS SOMMERFORESTILLING!

Noen eldre,

noen (relativt) nyere

karikaturer o.l.

noe for NDLA,

brosjyre for biblioteket

...noen kommentarer...

kRiSa - FrA dAg TiL DaG!

TEGNESERIEVERKSTED

BØKER
Jeg tegner på bestilling - sort/hvitt eller farge, fra enkle
vitsetegninger og karikaturer til mer forseggjorte arbeider.
Eller hva med et tegneserieverksted?

Send en MAIL om du er interessert -
eller ring 95 94 16 93.


Ny nettside Egden.
Redaktører er Olav Grendstad
og Åsmund Åmdal.
Ukentlige tegninger ligger her.

Og for de som gleder/gruer seg til JUL!

Og hele folket i arbeid!(Juni 2020)