2016

I januar var det verksteder på skolene Flekkefjord, Sinnes og Tonstad - resultatet ligger her.

I april blir det utstilling på Kirkens Bymisjon (i Gravane).
UTSTILLINGER I 2015
Endrix!


Noen eldre,

noen (relativt) nyere

karikaturer o.l.

noe for NDLA,

brosjyre for biblioteket

...noen kommentarer...

kRiSa - FrA dAg TiL DaG!

TEGNESERIEVERKSTED

BØKER
Jeg tegner på bestilling - sort/hvitt eller farge, fra enkle
vitsetegninger og karikaturer til mer forseggjorte arbeider.
Eller hva med et tegneserieverksted?

Send en MAIL om du er interessert -
eller ring 95 94 16 93.


- Mer
tegneserieverksted

og revidering av
tegneserieinfoheftet

- seriehefte
HUMORSOMMER II
(eller noe lignende)

Kanskje litt mer
FOLK FLEST!

Olav Grendstad hjemme

Grendstad på grensa

- og hele folket i arbeid...

CV(Februar 2016)